fejléckép

Célunk

• A hitvallásunk szerint élni, cselekedni, tapasztalni, fejlődni. Része lenni a helyi közösségnek, hatni rá (de nem dominálni), saját színünket hozzáadni.

• Pozitív példát mutatni (de elfogadni a másságot).

• Hidat építeni a vidéki és városi emberek között, egymás kölcsönös elfogadása, értékelése, tisztelete érdekében. A vidéki embereket úgy ismertük meg, mint akik közelebb élnek a természethez és közelebb áll hozzájuk a kisközösségi lét is. A városi embert nyitottabbnak, újítóbbnak látjuk. Teret szeretnénk adni arra, hogy egymás értékeit megismerhessük. Függetlenül attól, hogy városban vagy vidéken élünk, összekapcsolhat minket a közös értékrend, amely együttműködésben és tettekben nyilvánul meg.

• Teret adni a megtapasztaláshoz, erősödéshez. Szervezett keretek között (kiscsoportos foglalkozások) megtartó eszközöket adni (együttműködő kommunikáció, hagyományos férfi-női szerepek gyakorlása, természetes anyagok használata, ünnepek együttléte, környezet-tudatosság, természet megismerése), hozzásegítve ezzel az embert ahhoz, hogy az életét önállóan, magabiztosan tudja vezetni.

• Szeretnénk tovább adni a gyógynövények alap ismeretét, és a teázás szeretetét.
Fel↑