fejléckép

Hitvallásunk

Hiszünk az Emberben, abban, hogy képes a maga egyediségében külső pótszerek helyett belső, megtartó eszközökön alapuló életet élni, és ezzel egyre közelebb kerülni önmagához. Hiszünk a Természet és az Ember egységében, a sokszínűség szépségében, és az együttműködés erejében.Kapcsolatunk a természettel

Az ember a természet része, boldogulásához nélkülözhetetlen, hogy kapcsolatban legyen vele. A természet körforgása, üteme, az ehhez kapcsolódó ünnepek, rítusok fontos kapaszkodókat adnak számunkra a mindennapjainkban.

A természet stabil, kiszámítható alap, mindig ugyanoda tér vissza, ismerősséget ad. A természet elfogadó, nem kérdez, nem bírál, nem előítéletes, nem vár el, ad, szelíden tanít. A természet motivál, megerősít, visszaadja régen elvesztett életképességünket, kreativitásunkat. Segít kilépni a mindennapokból, segít megérezni, hogy egy nagyobb Egész részei vagyunk. Együtt élni a természettel számunkra azt is jelenti, hogy amit kapunk azt vissza is adjuk, és a valóban szükségesnél többet nem veszünk el. A természettel való együttélés útja a megtapasztaláson keresztül vezet minket, melyhez nyitottságra, figyelemre, alázatra van szükségünk.Kapcsolatunk emberekkel, önmagunkkal

Számunkra az ember közösségi lény, ezért tartósan nem létezhet elszigetelten, szüksége van emberi kapcsolatokra. Minőségi kapcsolatokra törekszünk. Ennek érdekében gyakoroljuk a meghallgató, elfogadó, türelmes, erőszakmentes, őszinte, visszatükröző, önmagát képviselő, együttműködő hozzáállást.


Olyan kisközösség a célunk, amelyben mindenki egyenrangú, az önérdek és a közérdek összehangolható, egyensúlyuk megteremthető. A közös szemléletmód, értékrend adja a kereteit, a benne élők sokszínűsége pedig a közösség erejét.

A legmeghatározóbb kisközösség számunkra a Család. Az alapértékeket itt tanuljuk meg. Felelősséget érzünk abban, hogy milyen értékeket örökítünk tovább.

Létünk alapvető értelme, hogy fejlesszük magunkat és közelebb kerüljünk belső önmagunkhoz, melynek alapja, hogy tudjuk, honnan jövünk, hol vagyunk és hová tartunk.

 


Fel↑